Banan

Kustjagarens bansträckning:

Klicka på de röda dropparna för detaljerad info på varje plats, inkl de maxtider som finns.

Sträcka
Löpning
Simning
 
Totalt 26260 4375 30635
1 8100    
2   730  
3 600    
4   480  
5 3600    
6   300  
7 2000    
8   900  
9 1200    
10   40  
11 680    
12   110  
13 880    
14   275  
15 1000    
16   640  
17 3500    
18   350  
19 2700    
20   550  
21 2000