Tävlingsregler

1. Tävlingen

1.1. Arrangör

Tävlingen arrangeras av Kustjagaren Swimrun Karlskrona

Orgnr: 556992-2882
Bankgiro: 866-8378
Norra Backen 16
371 65 Lyckeby
Sverige

Tfn: 0709-61 87 81

info@kustjagaren.se

anmalan@kustjagaren.se

1.2. Anmälan

 • Vid eventuell sjukdom, skada eller pandemier återbetalas inte någon del av startavgiften
 • Fram till och med 2022-06-18 kan deltagarna själva göra ändringar i sina lag, detta via eran egen profil som ni får tillgång till efter att ni anmält er. 
 • Efter den 18/6 görs samtliga ändringar i lagen på plats vid angivna tider för uthämtning av nummerlapp. 
  Detta göras då mot en administrativ avgift på 300 kr.
 • Kustjagaren Anmälningsavgifter: 
  - 30 Oktober till 30 Mars 2021, Pris 1 950kr 
  - 31 Mars till 29 April 2022, Pris 2 295kr 
  - 30 April till 18 Juni 2022, Pris 2 495kr

 

2. Den tävlande
2.1. Man/kvinna som under tävlingsåret uppnått en ålder av minst 18 år har möjlighet att delta. Den tävlande skall ha erfarenhet av simning i öppet vatten och den fysiska förmågan att tävla minst tre timmar sammanhängande.

3. Tävlingen
3.1. De tävlande förflyttar sig med hjälp av karta, snitslad och markerad stig/väg. Förflyttningen innebär såväl simning i öppet vatten som löpning längs stig, väg, strandkant, över öar och stenhällar.

3.2. Obligatorisk utrustning skall medföras. Vi rekommendera en viss utrustning för tävlingen . Se utrustningslistan under punkt 4.

3.3. De tävlande får ta emot energi/vätskedrycker av kamrater och tävlingsfunktionärer längs banan under tävlingen.

3.4. Stora avvikelser från banan eller brister i den obligatoriska utrustningen kan leda till diskvalifikation. Tävlingsledningen har efter markägarkontakter också fått tillstånd att bedriva tävlingen längs snitslad/markerad väg. Brister i utrustningen innebär oftast en större risk för de tävlande.

3.5. Det finns 3 vätskestationer längs banan, mellan dessa rekommenderas att de tävlande medför egen vätska/energi. Vid energi/vätskestationerna kan egen flaska fyllas med vatten, sportdryck, banan, snicker/raider motsvarande.

3.6. Sjukvårdsresurs kommer att vara båtburen och vid målgången och tillkallas via funktionärer eller tävlingsledningen.

3.7. Tävlingen sker i tre klasser, Herr, Dam och Mix.

Minst antal lag för att tävling skall genomföras är 100 lag totalt.

3.8. Starten sker genom masstart, segrar gör det lag som i respektive klass först passerar mållinjen.

4. Utrustning
4.1. Generellt

4.1.1. All utrustning som laget ställer upp med på startlinjen skall medföras till mål, avvikelse kan leda till diskvalifikation.

Drickflaska, solmössa/keps och energi/godis räknas inte till utrustning.

4.2. Obligatorisk utrustning

4.2.1. Patrullen skall medföra:

 • Visselpipa
 • Dauerbinda för snabb behandling av stukning & blödning
 • Vid vattentemperatur under 13 grader är lina mellan de två i patrullen obligatoriskt under vattenövergångarna.

4.2.2. Varje tävlande skall medföra:

 • Våtdräkt som sitter ihop i midjan, som är anpassad för vistelse i vattentemperatur från 17 grader. Det är ok med avklippta armar & ben,dock max 15 cm ovanför knä.
 • Nummerväst, tillhandahålls av arrangören, skall alltid bäras ytterst
 • Badmössa, tillhandahålls av arrangören, Skall sitta på huvudet under vattenövergångarna

4.3. Rekommenderad utrustning

 • Simglasögon
 • Löparskor
 • Vattenflaska/camelback
 • Energi
 • Kompass
 • Karta (tillhandahålls av arrangören)
 • Mobiltelefon vid eventuell tracking

4.4. Tillåten utrustning

 • Simfenor
 • Cyklop
 • Snorkel
 • Handpaddel
 • Simdolme
 • Flythjälpmedel om max 100cm x 60 cm
 • Draglina

4.5. Övrigt
Utrustning utöver den obligatoriska skall anmälas och godkännas innan start i samband med registreringen.

Utrustningskontroll kommer att ske i samband med målgång.

5. Tidtagning
5.1. Tidtagningen startar på gemensam startsignal och de tävlandes sluttid fås då lagets sista medlem har passerat mållinjen.

5.2. Officiell resultatlista presenteras på hemsidan senast 48 tim efter tävlingen

5.3. En maxtid kommer att sättas till 7 tim
De som ej passerat första brytpunkten på banan kl1330 får ej fortsätta tävlingen. De som ej passerat andra brytpunkten på banan kl 1600 får heller inte fortsätta tävlingen. Dessa brytpunkter ser ni under fliken banan och trycker på de röda dropparna på kartan.

6. Ansvar
6.1. Den tävlande deltar i Kustjagaren Karlskrona på egen risk.

6.2. Den tävlande skall känna till reglerna och följa dessa.

6.3. Det är obligatoriskt att efter bästa förmåga hjälpa medtävlande som råkat i nöd.

6.4. Tävlande och funktionärer skall visa hänsyn till ortsbefolkning, markägare och betesdjur.

6.5. Grindar som ej övervakas av funktionärer skall stängas efter passage.

6.6. Tävlande skall följa funktionär/tävlingsledningens uppmaningar och eventuella tillrättavisningar.

6.7. Om en i laget bryter/skadar sig då bryter team kompisen också. Med andra ord ingen springer eller simmar själv. Om tävlande tvingas bryta tävlingen skall detta meddelas utan fördröjning till funktionär som i sin tur meddelar tävlingsledningen. Laget åker transport tillbaka till mål för avregistrering vid målgången.

6.8. Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet.

7. Regler
7.1. Reglerna skall följas av tävlande, brott mot dessa leder till diskvalifikation.

7.2. Regelverket följs upp av utsedd jury.

7.3. Juryn består av Tävlingsledaren samt två personer ur organisation.

7.4. Juryn handlägger eventuella protester, deras beslut kan ej överklagas. Om regelverket har brister kan juryn fatta beslut utifrån sedvanligt bruk vid “äventyrstävling” av detta slag.

7.5. Juryns beslut mot tävlande kan leda till diskvalifikation eller ev. tidstillägg vid ringa förseelse. (Ringa förseelse leder till minst 15 min tidstillägg)

7.6. Eventuell protest skall inlämnas skriftligen till juryn senast 45 min efter målgång.

7.7. Genom att betala in startavgiften har den tävlande läst, accepterat och godkänt reglerna för Kustjagaren Karlskrona.

8. Säkerhet
8.1. De tävlande inom patrullen ansvar för varandras säkerhet

8.2. Det tävlande teamet får under vistelsen i vattnet ej vara separerade mer än 20 meter från varandra, om detta bryts kan det leda till diskvalifikation.

8.3. Om patrullen behöver assistans under vattenvistelsen skall armen föras över huvudet i svepande rörelser eller använda sin visselpipa för att påkalla funktionärs uppmärksamhet.

8.4. De tävlande får vid landförflyttning ej vara separerade mer än ögonavstånd dock maximalt 200 m.

8.5. Tävlingsledningen kan hindra lag från att fortsätta tävlingen om de anser att en av deltagarna i teamet är så pass trött, att deras egen säkerhet är i fara.

8.6. Vid vägövergångar gäller sedvanliga trafikregler om inte funktionär/polis står och säger/visar tävlande förtur.

9. Media, samarbetspartners och sponsorer

9.1. Media

9.1.1. Tävlande ger sitt medgivande till att bilder tagna av tävlingsorganisationen eller av press får användas i tävlingens marknadsföring eller i press/media.

9.2. Samarbetspartners

9.2.1. Samarbetspartners har rätt att exponera sin verksamhet efter samråd med tävlingsledningen.

9.2.2. Nummervästar får ej klippas eller vikas så att eventuella sponsorers logotyper ej exponeras på avsett sätt

9.3. Sponsorer

9.3.1. De tävlande har rätt att bära personliga sponsorers logotyper, men inte på tävlingsvästens framsida där tävlingsnumret sitter.

10. Prisbord

1an 3000kr 2an 2000kr 3an 1000kr

11. Force Majeure

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ställa in eller avbryta tävlingen utan krav på återbetalning av startavgiften vid sådan händelse som tävlingsledningen inte kunnat förutse eller påverka och som utger en risk för de tävlandes säkerhet och hälsa.